shape
shape
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นายพบตะวัน  พานอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
¬โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3¬
แผนที่
ที่อยู่
หมู่1 บ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
34220  โทร 045210482
h517687@huaiphai.ac.th
สถิติผู้เยี่ยมชม
Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by HUAIPHAI.GO.TH