shape
shape
ÿข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
shape
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
Yสายชั้นอนุบาล
Yสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
Yสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Yสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นายพบตะวัน  พานอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
¬โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3¬
แผนที่
แผนที่
แผนที่
ที่อยู่
หมู่1 บ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
34220  โทร 045210482
h517687@huaiphai.ac.th
สถิติผู้เยี่ยมชม
Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by HUAIPHAI.GO.TH