shape
Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by HUAIPHAI.GO.TH
นายพบตะวัน  พานอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
แผนที่
ที่อยู่
หมู่1 บ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
34220  โทร 045210482
h517687@huaiphai.ac.th
สถิติผู้เยี่ยมชม
Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by HUAIPHAI.GO.TH
¬โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3¬
shape
กิจกรรมของเราชาว ช.ผ.
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html
Open house 2019  ชมภาพคลิ๊ก
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ปฐมวัย ชมภาพคลิ๊ก
วันภาษาไทยและพิธีถวายพระพร ชมภาพคลิ๊ก
ประกวดโครงงาน ต่อต่านยาเสพติด ชมภาพคลิ๊ก
กศจ  ตรวจเยี่ยม ร.ร. ชายแดน ชมภาพคลิ๊ก
อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและจัดทำหลักสูตรชมภาพคลิ๊ก