ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระร …

Read More »