วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 3 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ได้ร่วมกิจกรรมจัดโต๊ะหมู่พร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อ “ถวายพระพร” แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 45 พรรษา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง ซึ่งในวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อส่งเสริมให้ครู และนักเรียนร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสนอทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง

 

About admin

Check Also

ฟ้อนรำ อุบลราชธานี 231 ปี

โรงเรียนชุมชนห้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น