ข้อมูลการติดต่อ/บริเวณที่ตั้ง

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านห้วยไผ่  ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34220 

อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  6  กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ 045-351337, 092-524-9669  

E-mail : huaiphaischoolsppab3@gmail.com