บริเวณที่ตั้ง

          โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านห้วยไผ่  ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34220  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  6  กิโลเมตร